யாழ் மென்பொருள் தீர்வுகள்

இனிய உறவுகளே!
எனது புதிய முகவரியில் யாழ் மென்பொருள் தீர்வுகள் பணிகளை 07/10/2019 இலிருந்து வெளியிடவுள்ளேன். இத்தளத்தை விரைவாக மேம்படுத்தவுள்ளேன். அதுவரை காத்திருங்கள்.
தகவல்: யாழ்பாவாணன் (094 070 3445441, yarlpavanang1@gmail.com)


யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம்